Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte bàsic i executiu per la rehabilitació de la coberta de l'edifici municipal "PUNT DE VOL"

30 de novembre de 2021


El  ”PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE L’EDIFICI MUNICIPAL “PUNT DE VOL”, elaborat per l’arquitecte tècnic senyor Santi Ortega Encuentra,  en data  juliol de 2020,   amb un pressupost execució per contracta de 38.827,42 euros (pressupost d’execució material de 26.965,36 euros, despeses generals 3.505,50 euros, benefici industrial 1.617,92 euros, i IVA 21% 6.738,64 euros), aprovat inicialment per Decret de l’Alcaldia núm. 277/2020, de 14 de setembre, va ser  sotmès a informació pública mitjançant anuncis publicats al tauler d’anuncis de l’Ajuntament , a la pàgina Web municipal i a l’eTauler el dia 14.09.2020 i al Portal de la Transparència el dia 15.09.2020,  i pel període de 30 dies  hàbils, compresos entre el  dia 16 de setembre de 2020 i el dia  28 d’octubre de 2020, sense que s’hi presentessin al·legacions, per la que cosa restà aprovat definitivament amb caràcter automàtic.  L’anunci que dona notícia de l’aprovació definitiva del projecte  fou publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8265, de data 6 de novembre de 2020 , al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 6 de novembre de 2020, al Portal de la Transparència, al Tauler d’anuncis del Web de l’Ajuntament i a l’eTauler el dia 30 d’octubre de 2021.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 29 de novembre de 2021, va aprovar l’actualització del pressupost del ”PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE L’EDIFICI MUNICIPAL “PUNT DE VOL”,   elaborat per l’arquitecte tècnic senyor Santi Ortega Encuentra , resultant un  pressupost execució per contracta de 52.550,13 euros (pressupost d’execució material de 36.495,68 euros, despeses generals 4.744,44 euros, benefici industrial 2.189,74 euros, i IVA 21% 9.120,27 euros).Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats