Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Plans municipals Pla Local de Joventut

Pla Local de Joventut

El Pla Local de Joventut de Vacarisses (PLJ Vacarisses) s’ha elaborat entre el gener i el març de l’any 2019, després d’un procés de diagnosi durant l’últim trimestre de 2018. Aprovat pel ple municipal a l’abril, té una vigència de quatre anys, entre 2019 i 2022, tot i que la voluntat és que esdevingui un document obert i flexible per poder anar incorporant-hi les modificacions i actualitzacions que es considerin oportunes en cada moment.

 

El PLJ Vacarisses neix de la necessitat de realitzar una anàlisi global de la situació de la joventut al municipi i d’elaborar un Pla d’actuació municipal integral des de la perspectiva de l’atenció a la joventut. Per tant, el PLJ Vacarisses és l’instrument que ha d’ajudar a orientar, planificar, coordinar i definir les diferents actuacions municipals adreçades al jovent del municipi, així com implicar els agents socials del territori i el col·lectiu jove en una estratègia conjunta d’actuació.

 

El PLJ Vacarisses parteix d’un procés d’elaboració, en què es compta amb una acurada diagnosi de la realitat de la població entre els 12 i els 30 anys, a més de l’experiència fruit de plans estratègics anteriors. Per poder nodrir aquest pla, també s’ha demanat la participació del màxim d’agents implicats en les polítiques de joventut, que tant a nivell ciutadà, com tècnic i polític.

 

El PLJ Vacarisses consta d’una primera part que descriu exhaustivament el procés de desenvolupament per fases del document estratègic. També se situa i s’emmarca el Pla, tant pel que fa al marc normatiu a nivell estatal com als antecedents i el marc estratègic dins el mateix municipi. Abans d’aprofundir en l’estratègia i les accions que formen el PLJ Vacarisses, es destina un petit apartat a resumir les principals conclusions del diagnòstic de població entre 12 i 30 anys de Vacarisses.

 

En definitiva, el PLJ Vacarisses recull aquelles polítiques de joventut que permetran potenciar l’autonomia i l’emancipació d’adolescents i joves, que vetllaran per la seva salut i el benestar, i que facilitaran l’accés als espais, serveis i recursos adreçats a joves. Aquestes polítiques, al seu temps, entenen les persones compreses en aquesta franja d’edat com a membres centrals d’una ciutadania activa i canviant en els propers 4 anys.

 

Sessió amb alumnes de l’INS Vacarisses.       

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats