Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Informació a proveïdors Període mitjà de pagament

Període mitjà de pagament

En compliment d'allò disposat a l'article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), segons redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013, de Control del Deute Comercial del Sector Públic; així com la disposició addicional primera d'aquesta Llei Orgànica 9/2013, es publiquen al portal web municipal els períodes mitjans de pagament a proveïdors d'aquest Ajuntament.

 

Any 2018

4r trimestre

Darrer període de què s'ha donat compte al Ple.

3r trimestre

2n trimestre

1r trimestre

 

Any 2017

4rt trimestre

3r trimestre

2n trimestre

1r trimestre

 

Any 2016

4rt trimestre

3r trimestre

2n trimestre

1r trimestre

 

Any 2015

4rt trimestre

3r trimestre

2n trimestre

1r trimestre

 

Any 2014

4rt trimestre

3r trimestre

2n trimestre

1r trimestre

  

Any 2013

4rt trimestre 

3r trimestre

 

 

Període Mitjà de Pagament (PMP)

Segons l'art. 6.2 del R.D. 635/2014 de 25 de juliol.

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats