Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Informació a proveïdors Període mitjà de pagament

Períodes mitjans de pagament a proveïdors

En compliment d'allò disposat a l'article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), segons redacció donada per la Llei Orgànica 9/2013, de Control del Deute Comercial del Sector Públic; així com la disposició addicional primera d'aquesta Llei Orgànica 9/2013, es publiquen al portal web municipal els períodes mitjans de pagament a proveïdors d'aquest Ajuntament.

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats