Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Plans municipals Pla d'Igualtat Intern

Pla d'Igualtat Intern

Les administracions públiques, i en concret les locals, han estat pioneres en la implementació de mesures per assolir la igualtat real entre dones i homes, amb la creació de les polítiques, regidories i serveis específics que han millorat les situacions de les dones a l’àmbit local.


Dins dels ajuntaments, aquesta millora es nodreix de dues línies generals, per un costat trobem les polítiques públiques i accions de cara a la ciutadania, que acostumen a estar recollides en el que anomenem plans locals d’igualtat o plans d’igualtat per la ciutadania; i per l’altre costat, les polítiques internes per l'organització i distribució de les persones treballadores dins l’administració, les retribucions, la igualtat d’oportunitats en l’accés i la promoció, la comunicació, tant interna com externa, etc.


Des de l’Ajuntament de Vacarisses, ja fa temps, es va prendre el compromís de treballar per la igualtat i l’equitat de gènere, desenvolupant activitats de sensibilització, prevenció i intervenció en relació al gènere i les violències. Però creiem que per poder assolir-ho de manera exitosa, l’administració pública ha de ser la primera en ser exemple a seguir, ja que pretén ser referent en aquest àmbit i, assumint la responsabilitat cap a l’entorn social, econòmic i físic del municipi, cal tenir en compte, també, la responsabilitat vers les persones que dia a dia treballen en els ens locals.


És per això, que teniu a les vostres mans el primer Pla intern d’igualtat de gènere de l’Ajuntament de Vacarisses, que pretén establir un marc d’actuació 2022 – 2024 en matèria d’igualtat de gènere. Els objectius principals del Pla són: incorporar de manera transversal el principi d’igualtat de gènere en l’organització interna i enfortir la credibilitat i el compromís de l’Ajuntament en les polítiques de gènere, donant coherència entre el discurs i la pràctica interna.


El document presenta la diagnosi de l’organització en termes de gènere, que ens ha permès analitzar la realitat interna de l’ajuntament i aterrar a la nostra realitat el pla d’accions, que marca els objectius i les accions a emprendre durant la seva implementació.

Aquest Pla ens permetrà treballar i avançar en diferents àmbits com la comunicació inclusiva i no sexista, la formació de gènere, la lluita contra l’assetjament sexual i/o per raó de gènere, la visibilització i reducció de les desigualtats laborals entre dones i homes, i poder convertir l’Ajuntament de Vacarisses en un referent respecte l’àmbit d’igualtat de gènere.


Volem agrair el treball i l’esforç de totes aquelles persones que han contribuït a l’elaboració del Pla intern, les persones que conformen la comissió del Pla, les persones participants dels grups de discussió i a totes aquelles que havent respost el qüestionari, ens han ajudat a entendre la realitat de l’organització. Finalment, agrair a la cooperativa L’Esberla per l’elaboració de la diagnosi i el pla d’accions, la redacció del pla i l’acompanyament que ens han proporcionat.


Per acabar, recordar que el pla pretén ser un document viu, del qual se’n farà un seguiment periòdic, així com una avaluació anual i final, que ens permetrà adequar-lo a la realitat canviant de l’administració. Demanem a totes les persones treballadores de l’Ajuntament de Vacarisses que se’l facin seu i que no dubtin en proposar tot el que creguin convenient per a la seva millora contínua.

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats