Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Plans municipals Pla Abordatge del Consum de Drogues i Pantalles

Pla local per a l’abordatge del consum de drogues i pantalles de Vacarisses

El Pla local per a l’abordatge del consum de drogues i pantalles de Vacarisses és el pla de prevenció, reducció de riscos i promoció de la salut en relació amb el consum de drogues i l’ús de pantalles que ha de servir de marc de referència durant el període 2021-2025 al municipi de Vacarisses.


Aquest pla és fruit de la feina que s’ha desenvolupat conjuntament entre la regidoria de Joventut de l’Ajuntament, la Taula municipal per a l’abordatge del consum de drogues i les addiccions a les pantalles, l’associació PDS (Promoció i Desenvolupament Social) i amb el suport de la Diputació de Barcelona, des de l’octubre de l’any 2020.


El Pla està orientat a les persones més joves del municipi i s’ha treballat especialment amb les edats compreses entre els cursos de 5è de primària i fins als 25 anys, aproximadament, i amb l’objectiu d’ampliar les actuacions que es desenvolupen al municipi en aquest àmbit, per donar resposta a les noves necessitats detectades arran de la situació actual i que no es tenien en compte en altres projectes anteriors.


Aquest pla també incorpora, i vol millorar, projectes i actuacions que ja s’havien engegat al municipi en aquesta matèria, amb l’objectiu d’apropar-nos al màxim a la realitat del municipi, al jovent i a la situació actual, oferint així una intervenció transversal i integral, tenint en compte tots els eixos possibles que poden interferir i/o estar relacionats amb els consums de drogues, les drogodependències i les addiccions a les pantalles.


Volem agrair especialment als diferents agents del municipi que han estat implicats en l’elaboració del pla, a totes les persones que han format part de la Taula municipal per a l’abordatge del consum de drogues i les addiccions a les pantalles i al mateix jovent, que hi ha participat mitjançant entrevistes, qüestionaris i grups de discussió, eines que ens han permès conèixer i entendre la seva realitat.


Finalment, volem agrair també a la Diputació de Barcelona el seu suport i col·laboració, i a l’associació PDS el treball tècnic, l’experiència aportada i el seu acompanyament en aquest procés d’elaboració del Pla.


Som conscients que el Pla requereix un esforç comunitari a l’hora de desenvolupar les diferents accions i que implica de forma transversal famílies, joves, institucions educatives i sanitàries, associacions i entitats i professionals de diferents àmbits. Desitgem que sigui un pla de tothom i per a tothom, que permeti establir una millora real en la salut de les persones de Vacarisses i que doni resposta a les necessitats que es plantegen.

 

Pla local per a l'abordatge del consum de drogues i pantalles

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats