Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Pla Especial d'Ordenació Volumètrica parcel.la 06 Polígon Industrial Can Torrella

2 de desembre de 2015


La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de novembre de 2015, va aprovar inicialment el Pla Especial d’Ordenació Volumètrica de la parcel.la 06 del Polígon Industrial “Can Torrella” a Vacarisses, presentat per Hitachi Air Conditioning Europe, S.A. i redactat per Disseny i Enginyeria Bàsica i de Detall,SL ,el qual té per objecte definir a l’esmentada parcel.la els paràmetres considerats com a no bàsics , la qual cosa permetrà donar resposta a les necessitats de creixement que requereix el programa de la indústria que ja està establerta en la precitada parcel.la , disposant sotmetre’l a informació pública, pel termini d’un mes, inserint anunci al Butlletí Oficial de la Província , al Diari Ara, al tauler d’anuncis i a la Web municipal.

 

L'anunci que en dóna notícia ha esta publicat al Tauler d'anuncis , a l'eTauler i a la Web municipal el dia 2 de desembre de 2015, al Diari Ara el dia 4 de desembre de 2015 i al Butlletí  Oficial de la Provínca de Barcelona del dia 14 de desembre de 2015. 

El dia 14 de gener de 2016 finalitzarà el termini per a presentar al.legacions.

 

Durant el període d'informació pública no es presentà cap al.legació .

 

El  Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària celebrada el dia 28 de gener de 2016 va adoptar per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,  l'acord d'aprovar provisionalment el Pla Especial d’Ordenació Volumètrica de la parcel.la 06 del Polígon Industrial “Can Torrella” a Vacarisses.

 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 19 d'abril de 2016, ha acordat aprovar definitivament el Pla especial d'ordenació volumètrica de la parcel.la 06 del Polígon Industrial Can Torrella, de Vacarisses, i publicar l'acord i les normes urbanístiques al DOGC a l'efecte de la seva executivitat immediata.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats