Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte executiu per l'ampliació d'una instal.lació solar fotovoltaica en autoconsum en 35 kW nominals (37 kWp) al Pavelló de Vacarisses

17 de maig de 2023


La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 15 de maig de 2023, va aprovar inicialment el PROJECTE EXECUTIU PER L’AMPLIACIÓ D’UNA INSTAL.LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA EN AUTOCONSUM EN 35 kW NOMINALS (37 kWp) AL PAVELLÓ DE VACARISSES, redactat pels enginyers industrials senyors Albert Juan Casademont i Jordi Manich Codina , amb núm. de col.legiat 17010 i 18357 respectivament, de l’empresa ENGICO2EN, SLP, en data maig de 2022, amb un pressupost execució per contracta de 87.413,15 euros. 

Es sotmet l'expedient i l'acord d'aprovació  inicial del projecte a informació pública, mitjançant anunci al tauler d’anuncis de la pàgina Web de l’Ajuntament, a l’eTauler i al Portal de la Transparència, pel període de 30 dies hàbils, per tal que qui es consideri interessat pugui presentar les al·legacions que cregui oportunes. Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat reclamacions, s'entendrà aprovat definitivament, amb caràcter automàtic.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats