Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte sobre la reducció de densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la Franja Perimetral de baixa combustibilitat del nucli urbà de Vacarisses

13 de març de 2023


Per Decret del regidor de Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn s’ha aprovat inicialment el “PPU PROJECTE SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA DENSITAT DE L’ARBRAT I ESTASSADA DEL SOTABOSC EN LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT DEL NUCLI URBÀ DE VACARISSES”  elaborat,  en data juliol de 2022, per l’enginyera de forest senyora Marta Gómez Pons, en qualitat de tècnica de l’empresa AdEdMA Consultoria i Serveis, SL , encarregat per la Diputació de Barcelona, en atorgar un recurs tècnic de redacció de projecte de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral del nucli de població “Nucli urbà” codi XGL 21/Y/309543, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2021 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2021-2023”, amb un

 

-Pressupost Primera Intervenció de 47.176,35 euros  (IVA inclòs) = 38.988,72 euros + 8.187,63 euros d’IVA, el qual inclou PEM 32.763,63 euros (cost directe primera intervenció 32.121,21 euros,  implementació Pla Seguretat Salut 2% 642,42 euros) despeses generals 13% 4.259,27 euros, benefici industrial (6%) 1.965,82 euros i IVA 21% 8.428,44 euros.

 

-Pressupost total de manteniment de 7.161,50 euros (IVA inclòs)= 5.918,60 + 1.242,90 euros d’IVA, el qual inclou PEM 4.973,61 euros (cost directe del manteniment 4.876,09 euros, implementació Pla Seguretat Salut 2% 97,52 euros) despeses generals 13% 646,57 euros, benefici industrial (6%) 298,42 euros i IVA 21% 1.242,90 euros.

 

Es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions del present anunci al tauler d’edictes de la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència,  per atendre les reclamacions que es produïssin. Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.

El termini per a presentar al.legacions finalitzarà el 27 d'abril de 2023.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats