Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte executiu per a la instal.lació d'una caldera de biomassa i xarxa de calor per a l'escola bressol El Xic i l'escola Font de l'Orpina del municipi de Vacarisses

27 de juliol de 2022


Aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vacarisses, en sessió ordinària del 25 de juliol de 2022, el PROJECTE EXECUTIU PER A LA INSTAL.LACIÓ D’UNA CALDERA DE BIOMASSA I XARXA DE CALOR PER A L’ESCOLA BRESSOL EL XIC I L’ESCOLA FONT DE L’ORPINA DEL MUNICIPI DE VACARISSES, elaborat per l’enginyer industrial senyor Aleix Rifà i Beltran, núm.  de col.legiat EIC 15431,   en data maig de 2022,   amb un pressupost execució per contracta de 345.770,57 euros, es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils. 

Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats