Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte "Obertura de la franja perimetral de baixa combustibilitat a la urbanització Can Serra"

22 de maig de 2019


La Junta de Govern de l'Ajuntament de Vacarisses, en sessió del 20 de maig de 2019, aprovà inicialment el projecte “OBERTURA DE LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTIBILITAT A LA URBANITZACIÓ CAN SERRA DE VACARISSES ”, elaborat, en data gener de 2019, per l’enginyera de forest senyora Núria Juan i Serrahima , de la societat AGRO90,SL, amb un pressupost per al coneixement de l’administració de 69.654,61 euros.

Es sotmet l'expedient i l'acord d'aprovació inicial del projecte a informació pública, mitjançant anunci al tauler d’edictes de l’Ajuntament , a la pàgina Web de l’Ajuntament, a l’eTauler i al Portal de la Transparència, pel període de 30 dies hàbils, per tal que qui es consideri interessat pugui presentar les al·legacions que cregui oportunes. Transcorregut aquest termini sense haver-se presentat reclamacions, s'entendrà aprovat definitivament, amb caràcter automàtic.

L'anunci d'aprovació inicial fou publicat al tauler d’edictes de l’Ajuntament  el dia 21.05.19,  a la pàgina Web de l’Ajuntament el dia 22.05.19, a l’eTauler el dia 22.05.19 i al Portal de la Transparència el dia 22.05.19.  Transcorregut el termini d'informació pública sense que s'hagi presentat cal al.legació, el projecte esdevé aprovat definitivament amb caràcter autòmàtic.

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats