Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Comunicació Notícies

Comunicat sobre la factura de l’aigua

4 de març de 2024


L’Ajuntament es compromet a analitzar les queixes rebudes, revisar totes les factures d’aquest quart trimestre i, si s’escau, regularitzar l’import que correspongui.

 

Els darrers dies, l’Ajuntament de Vacarisses està rebent diverses queixes veïnals per les factures de l’aigua del quart trimestre de 2023. Tal com s'explicava a les notícies publicades els passats 21 de novembre i 27 de febrer, en les llars vacarissanes, la factura de la taxa per subministrament d’aigua municipal del tercer o quart trimestre ha estat la primera amb lectures dels nous comptadors digitals. La tecnologia dels nous comptadors permet fer una lectura més fiable i precisa, de manera que la factura habitual de les llars pot ser superior, especialment si el comptador antic era massa vell o no funcionava correctament. A causa de l'estructura de la factura, ha calgut adaptar els camps de "Lectura anterior" i "Lectura actual" per tal d’obtenir el consum real de cada llar.

 

I és que la factura comprèn els consums acumulats registrats tant pel comptador antic en el moment de la seva retirada com pel comptador nou en el moment de la lectura de final del període. L'acumulat d’ambdues lectures queda reflectit en l'apartat "Consum", mentre que la "Lectura anterior" i la "Lectura actual" s'han adequat perquè el consum facturat sigui el real.

 

Per tant, tot i que la xifra de la "Lectura actual" reflectida a la factura sigui superior a la que marca la pantalla del comptador, el consum cobrat serà el real, tal com il·lustra el següent exemple:

  • Consum del comptador retirat = 7 m3
  • Consum del nou comptador = 5 m3
  • Consum total = 12 m3

La factura del període, però, indicarà:

  • Lectura anterior = 0 m3
  • Lectura actual = 12 m3
  • Consum = 12 m3

En canvi, la primera factura de 2024 ja reflectirà les lectures corresponents. Així, en el cas de l'exemple, la "Lectura anterior" serà de 5 m3 i la "Lectura actual", la que mostri el comptador en la data de tancament del període.

 

D’altra banda, l’Ajuntament es compromet a analitzar les queixes rebudes, revisar totes les factures d’aquest quart trimestre i, si s’escau, regularitzar l’import que correspongui.  • Aixeta d'aigua
  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats