Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari 24 de setembre de 2009

ASSUMPTES TRACTATS:

I.- PART RESOLUTÒRIA

 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 30 DE JULIOL DE 2009 I EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 31 D’AGOST DE 2009, RESPECTIVAMENT.

2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT A TRAVÉS DEL SISTEMA D’ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA D’UN EQUIP D’ENSOBRAT

3.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DEFINITIVA DELS BÉNS I DRETS AFECTATS, i ACCEPTACIÓ DEL PREU JUST DE BÉNS I DRETS AFECTATS DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR TORREBLANCA II DE VACARISSES.

4.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DEFINITIVA DELS BÉNS I DRETS AFECTATS DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR TORREBLANCA II DE VACARISSES

5.- PROPOSA DEL REGIDOR D’URBANISME D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL “PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DE DEIXALLERIA A CAN SERRA AL MUNICIPI DE VACARISSES” I DEL “PROJECTE DE CONDICIONAMENT D’ACCÉS A LA DEIXALLERIA DE CAN SERRA AL MUNICIPI DE VACARISSES”, APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DEFINITIVA DELS BÉNS I DRETS AFECTATS PER A LA SEVA EXECUCIÓ I D’ACCEPTACIÓ DE MUTU ACORD DEL PREU JUST.

6.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS     DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS D’ESPARREGUERA I DE VACARISSES.

7.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM, DE SUPORT A LES CONSULTES POPULARS MUNICIPALS PER LA INDEPENDÈNCIA

II.- SOBREVINGUTS

III.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 20 I 27 JULIOL, 17 D’AGOST , 4 I 7 DE SETEMBRE DE 2009.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 149/2009, de 23/07, al 177/2009, del 16/09), (Hisenda, del 54/2009, del 29/07, al 69/2009, del 9/09), (Obres i Serveis, del 51/2009, del 7/09, al 53/2009, del 10/09), (Urbanisme, del 95/2009, del 24/08, al 107/2009, del 17/09), (Sanitat i Consum, del 73/2009, del 24/07, al 89/2009, del 16/09), (Educació, del 9/2009 , del 12/08), al 13/2009, del 14/09), (Cultura, del 17/2009, del 26/08 al 18/2009, del 10/09), (Serveis Socials, del 7/2009, del 7/09, al 9/2009, del 7/09).

3.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI I DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

 


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats