Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari 30 de juliol de 2009

Assumptes tractats:
1.- APROVACIÓ DE L’ ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 25 DE JUNY DE 2009.
2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT A TRAVÉS DEL SISTEMA D’ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA D’UN EQUIP D’ENSOBRAT.
3.- RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA DE LA PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE D’OBRES CORRESPONENT AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR TORREBLANCA II DE VACARISSES
4.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE D’OBRES CORRESPONENT AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR TORREBLANCA II DE VACARISSES.
5.- PROPOSTA DE LA REGIDORA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA A VACARISSES
6.- PROPOSTA DE LA REGIDORA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT, DE RECONEIXEMENT A LA FIGURA I A LA TASCA HUMÀNITARIA I SOLIDÀRIA DEL CATALÀ UNIVERSAL, VICENÇ FERRER.
7.- MOCIÓ PRESENTADA PEL REGIDOR NO ADSCRIT, DE PETICIÓ D’AJORNAMENT D’IMPOSTOS.
8.- MOCIÓ PRESENTADA PEL REGIDOR NO ADSCRIT, DE PETICIÓ D’ESTUDI DE LA QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA DE LA MASIA DE TORREBLANCA I
II.- SOBREVINGUTS.
III.-PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA
1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA  JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 15, 22 i 29 DE JUNY DE 2009, i 6, 13 i 15 DE JULIOL DE 2009.
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA 
3.- DONAR COMPTE  DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI I DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.
4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.
5.- PRECS I PREGUNTES.

PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT PEL REGIDOR NO ADSCRIT, FORMULADES
AL PLE


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats