Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari 31 de gener de 2008

ORDRE DEL DIA

 

I.- PART RESOLUTÒRIA

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 20 de desembre de 2007.

 

2. Presa de possessió del càrrec de regidora de l'ajuntament de Vacarisses.

 

3. Modificació de l'acord de nomenament de representants de la corporació en òrgans col.legiats i òrgans de participació sectorial.

 

4. Aprovació de l'addenda al conveni de col.laboració subscrit entre l'agència de residus de Catalunya i l'Ajuntament de Vacarisses, per a l'impuls i desplegament de diversos programes per a la implantació del centre de tractament de residus municipals a Vacarisses.

 

5. Proposta de la regidora d'Obres i Serveis de ratificació del decret núm. 103/2007, d'atorgament de prórroga del termini contractual a l'empresa Pasquina, S.A.

 

6. Adhesió al protocol general del pla de concertació "Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat 2008-2011".

 

7. Proposta de l'Alcaldia de nomenament de substituta de la representant municipal al Consorci per a l'ocupació i la promoció econòmica del Vallès Occidental.

 

8. Creació del Consell Escolar Municipal i aprovació inicial del Reglament Regulador de la seva composició i funcions.

 

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA.

 

1. Donar compte de les actes de les sessions celebrades per la Junta de Govern Local els dies 17 i 21 de desembre de 2007 i 7,14 i 21 de gener de 2008.

 

2. Donar compte dels decrets dictats des de la celebració de l'última sessió ordinària (Alcaldia, del 137/2007, de 19/12 al 138/2007 , de 20/12 i de l’1/2008, de 04/01 al 17/2008, de 24/01), (Hisenda, del 75/2007 de 20/12 al 76/2007, de 21/12, i de l’ 1/2008 , de 02/01 al 5/2008, de 25/01)(Serveis, del 101/2007 , de 18/12 al 103/2007 de 28/12, i de l’1/2008, de 08/01 al 6/2008, de, 17/01), (Urbanisme, del 222/2007, de 18/12 al 231/2007 de 28/12, i de l’1/2008, de 02/01, al 21/2008, de 28/01), (Sanitat i Consum, de l’1/2008, de 09/01 al 9/2008 de 21/01), (Medi Ambient de l’1/2008, de 14/01 al 3/2008, de 25/01), (Seguretat Ciutadana, del 121/2007 de 18/12 al 123/2007 de 19/12, i de l’1/2008, de 07/01 al 13/2008, de 17/01).

 

3. Donar compte del nomenament de personal funcionari i la contractació de pesonal laboral.

 

4. Informes de presidència.

 

5. Precs i preguntes.

 

   • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats