Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple oridnari 29 de gener de 2009

Assumptes tractats:

 

I.-     PART RESOLUTÒRIA

1.- APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2008.

2.-     PROPOSTA DE LA REGIDORA DE MEDI AMBIENT DE RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 16/2008, D’ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I LA SOCIETAT ECOVIDRIO

3.- PROPOSTA DE LA REGIDORA D'HISENDA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST

GENERAL DE L'AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI DE 2009

4.-    MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-AM I ICV-EuiA-EPM EN RELACIÓ ALS FETS A LA FRANJA DE GAZA

5.-    MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-AM I CIU PER LA INTERNACIONALITZACIÓ DEL DRET DE DECIDIR A TENIR UN ESTAT PROPI DEL POBLE CATALÀ

6.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS PSC-PM, ERC-AM, ICV-EuiA-EPM, UIPV I CIU, D’ADOPCIÓ DE MESURES DAVANT LES DEFICIÈNCIES DEL SERVEI DE CORREUS A VACARISSES.

II.- SOBREVINGUTS

III.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

1.-    DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 15, 22 i 29 DE DESEMBRE DE 2008 i 7 i 12 DE GENER DE 2009.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA (Alcaldia, del 291/2008, de 18/12 al 303/2008, de 19/12, i de l’1/2009, del 7/01 al 19/2009, del 23/01), (Hisenda, del 85/2008 , del 18/12 al 86/2008, de 30/12, i de l’1/2009, del 7/01, al 7/2009, del 19/01)(Obres i Serveis, del 96/2008, de 19/12 al 97/2008, de 19/12, i de l’1/2009, del 19/01, al 4/2009, del 22/01), (Urbanisme, del 238/2008, de 18/12, al 244/2008, de 30/12, i de l’1/2009, del 2/01, al 13/2009, del 22/01), (Sanitat i Consum, del 76/2008, de 22/12, al 77/2008 de 22/12, de l’1/2009, del 5/01, a l’11/2009, del 19/01), (Medi Ambient, del 16/2008, del 22/12, al 17/2008, del 29/12, i de l’1/2009, del 7/01 al 4/2009, del 20/01), (Serveis Socials, el 8/2008, de 23/12 i l’1/2009, del 15/01), (Polítiques d’Igualtat l’1/2009, del 15/01), (Joventut i Cultura, el 3/2008, del 19/12).

3.- DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

5.- PRECS I PREGUNTES.

 


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats