Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari 28 de febrer de 2008

ORDRE DEL DIA

 

I- PART RESOLUTÒRIA

 

1. Aprovació de les actes de les sessions ordinària celebrada el dia 31 de gener de 2008 i extraordinària celebrada el dia 11 de febrer de 2008.

 

2. Aprovació de la modificació del catàleg de llocs de treball i de la plantilla de l'Ajuntament de Vacarisses.

 

3. Ratificació del decret núm. 11/2008, de la regidora d'obres i serveis, d'atorgament de concessió de pròrroga del termini contractual de l'obra corresponent al projecte de rehabilitació de la Masia del Castell de Vacarisses.

 

4. Sol.licitud de suport a la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla de Concertacó "Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011".

 

5. Atorgament de pròrroga del termini contractual del contracte de gestió del servei de menjadors escolars dels centres públics docents de Vacarisses.

 

6. Moció presentada pels grups municipals ICV-EUiA, PSC-PM, ERC-AM i UIPV, per tal de demanar una nova llei que reconegui l'avortament per la lliure decisió de les dones i integrat dintre de la xarxa sanitària pública.

 

7. Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió, sobre la sanitat.

 

8. Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió, contra el Decret Llei de presidència de mesures urgents en matèria d'Urbanisme i en defensa de l'autonomia local.

 

9. Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió, sobre el menjar sobre rodes.

 

10. Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió, sobre la llei de dependència.

 

11. Apreciar la urgència de la inclusió d'un nou punt a l'ordre del dia relatiu a laverificació del text refós del "Pla especial de tancament, restauració paisatgística i parc tecnològic de recursos renovables a l'espai del dipòsit controlat de residus de Vacarisses i àmbit llindant".

 

12. Proposta del regidor d'Urbanisme de verificació del text refós del "Pla especial de tancament, restauració paisatgistica i parc tecnològic de recursos renovables a l'espai del dipòsit controlat de residus de Vacarisses i àmbit llindant".

 

II- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA.

 

1. Donar compte de les actes de les sessions celebrades per la Junta de Govern Local els dies 28 de gener de 2008 i 4,11 i 18 de febrer de 2008.

 

2. Donar compte dels decrets dictats des de la celebració de l'última sessió ordinària (Alcaldia, del 18/2008, de 31/01 al 36/2008, de 22/02), (Hisenda, del 6/2008 , de 28/01 l’11/2008, de 20/02)(Serveis, del 7/2008, de 28/01 al 16/2008, de, 22/02), (Urbanisme, del 22/2008, de 28/01, al 44/2008, de 25/02), (Sanitat i Consum, del 10/2008, de 28/01, al 22/2008 de 25/02), (Seguretat Ciutadana, del 14/2008, de 30/01 al 23/2008, de 18/02), (Medi Ambient, del 4/2008, de 31/01 al 6/2008, de l’11/02), (Esports, l’1/2008, de l’ 01/02), (Serveis Socials, l’1/2008, del 28/01), (Personal, l’1/2008, de 28/01).

 

3. Donar compte de la contractació de personal laboral.

 

4. Informes de presidència.

 

5. Precs i preguntes.

 

 

   • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats