Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari 26 de juny de 2008

I.- PART RESOLUTÒRIA

 

1. Aprovació de l'Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 29 de maig de 2008.

 

2. Reconeixement a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de VAcarisses i aprovació del conveni de col·laboració.

 

3. Modificació de la composició de la Comissió Local de Protecció Civil.

 

4. Aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal núm. 24, reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola de música.

 

5. Aprovació inicial del projecte d'urbanització del sector Torreblanca II de Vacarisses.

 

6. Sotmetre a informació pública l'expedient de cessió en precari de l'ús de bé patrimonial a l'agrupació de defensa Forestal Vacarisses-Rellinars.

 

7. Verificació del text refós de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació als sectors Ventayol, Camí de la Creu i Nuclis Veïns, i verificació del text refós de la modificació del Pla especial de reforma interior dels sectors Ventayol, camí de la Creu i nuclis veïns.

 

8. Moció presentada pels Grups Municipals ERC-AM, PSC-PM, ICV-EuiA-EPM, CIU i UIPV relativa a la cancel·lació de censos feudals i jurisdiccionals.

 

II.- SOBREVINGUTS

 

III.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

 

1. Donar compte de les actes de les sessions celebrades per la Juna de Govern Local els dies 27 de maig de 2008, 2 i 9 de juny de 2008.

 

2. Donar comptes dels Decrets dictats des de la celebració de l'última sessió ordinària (Alcaldia, del 108/2008, de 23/05 al 129/2008, de 13/06), (Hisenda, del 30/2008, de l'1/06 al 36/2008, de 16/06), (Serveis, del 45/2008, de 27/05 al 50/2008, de 16/06), (Urbanisme, del 119/2008, de 27/05, al 139/2008, de 18/06), (Sanitat i Consum, del 42/2008, de 2/06, al 45/2008 de 09/06), (Esports, del 2/2008 de 2/06, al 3/2008 de 2/06).

 

3. Donar compte de la contractació de personal laboral.

 

4. Informes presidència.

 

5. Precs i preguntes.
  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats