Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari 29 de maig de 2008

Temes tractats:

 

I. Part resolutòria

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 24 d'abril de 2008

 

2. Proposta de la Regidora d'hisenda d'aprovació inicial de les modificacions de crèdits mitjançant suplements de crèdits

 

3. Proposta presentada pels grups municipals PSC- PM, ERC- AM, ICV- EuiA- EPM, per a l'elaboració del pla d'ordenació urbanístic municipal

 

4. Proposta de l'alcaldia de desestimació de recurs de reposició interposat contra l'acord de desestimació de retaxació de finca

 

5. Proposta de la Regidora d'educació d'implementació del projecte per a la universalització dels llibres de text i els materials curriculars a vacarisses: Ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material curricular dels alumnes dels centres educatius públics de vacarisses de les etapes d'ensenyament pre- obligatori i obligatori

 

6. Moció presentada pels grups municipals ERC- AM, PSC- PM i ICV- EUiA, per a la declaració de Vacarisses com a zona lliure d'organismes modificats genèticament

 

7. Moció presentada pel grup municipal d'ERC- AM, de suport a l'excarcelació de Francesc Argemí

 

II.- Sobrevinguts

 

Moció presentada pels grups municipals de ERC- AM, PSC- PM, ICV- Euia- EPM, CIU i UIPV, per a la despenalització de l'ultratge a la bandera i altres símbols

 

III. Part de control i seguiment de la gestió corporativa

 

1. Donar compte de les actes de les sessions celebrades per la Junta de Govern Local els dies 21 i 28 d'abril, 5, 12 i 19 de maig de 2008

 

2. Donar compte dels Decrets dictats des de la celebració de l'última sessió ordinària (Alcaldia, del 74/2008, de 18/04 al 107/2008, de 23/05), (Hisenda, del 22/2008 de 21/04, al 29/2008 de 19/05), (Serveis, del 35/2008 de 28/04, al 44/2008 de 14/05), (Urbanisme, del 99/2008 de 21/04, al 118/2008 de 20/05), (Sanitat i Consum, del 35/2008 de 23/04, al 41/2008 de 08/05), (Medi Ambient, del 12/2008 de 25/04, al 15/2008 de 19/05), (Personal, el 2/2008 de 24/04)

 

3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2007

 

4. Donar compte de la contractació de personal laboral

 

5. Informes presidència

 

6. Precs i preguntes

 


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats