Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari de 30 de maig de 2013

O R D R E D E L D I A

1.- PART RESOLUTÒRIA

1.1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 21 DE MARÇ DE 2013.
1.2.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS A 1 DE GENER DE 2013.
1.3.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE L'ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE MURA I DE VACARISSES I MONITROL DE MONTSERRAT I VACARISSES
1.4.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE RECURSOS HUMANS PER L'APROVACIÓ DELS ACORDS SOBRE CONDICIONS ECONÒMIQUES, SOCIALS I DE TREBALL DELS I LES FUNCIONÀRIES DE L'AJUNTAMENT DE VACARISSES I APROVACIÓ DEL CONVENI COL•LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE VACARISSES.
1.5.- MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PER ACONSEGUIR UNA REGULACIÓ SOCIALMENT MÉS JUSTA EN RELACIÓ AMB EL DEUTE HIPOTECARI I ELS DESNONAMENTS.
1.6.- PROPOSTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS SOBRE LA SUSPENSIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESSA URBANA EN LES TRANSMISSIONS PER DACIÓ EN PAGAMENT O EXECUCIONS HIPOTECARIES.
1.7.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE MEDI AMBIENT D'APROVACIÓ DE LA "DECLARACIÓ DE LLEIDA DE LES CIUTATS I POBLES PER L'EDUCACIÓ AMBIENTAL".
1.8.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS D'ADHESIÓ AL SISTEMA DE CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ (VEU, MÒBIL I DADES)
1.9.- PROPOSTA DEL REGIDOR D'ENSENYAMENT DE RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE LES ESCOLES DE MÚSICA I/O DANSA, PER AL CURS 2011-2012.
1.10.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP, MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, PER DOTAR DE CUINA PRÒPIA L'ESCOLA PAU CASALS

1.11.- MOCIO PRESENTA PER ERC VACARISSES PER LA CREACIÓ D'UNA COMISSIO DE SEGUIMENT DELS ACORDS APROVATS AL PARLAMENT DE CATALUNYA VERS REDUIR LA SINISTRALITAT C58
2.- SOBREVINGUTS

3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

3.1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 18 i 25 DE MARÇ DE 2013, 2, 8, 15, 22 i 29 D'ABRIL DE 2013, i 6 i 13 DE MAIG DE 2013.

3.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L'ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA
3.3.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI I DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.
3.4.- DONAR COMPTE DELS ACORDS DE CONCILIACIÓ DELS PROCEDIMENTS JUDICIALS PER ACOMIADAMENT NÚM. 895/2012 I 1012/2012 (acumulats) I NÚM. 1130/2012
3.5.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE CONCÓRRER A LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE CONCERTACIÓ 2013, DEL PLA "XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015".
3.6.- DONAR COMPTE DELS INFORMES TRIMESTRALS DE TRESORERIA QUE S'HAN TRAMÉS AL MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA I A LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA FINANCERA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010 (1r.TRIMESTRE 2013).

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

5.- PRECS I PREGUNTES.

5.1.- PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT PEL GRUP MUNICIPAL PSC, FORMULADES AL PLE (R.E.2008)
5.2.- PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT PEL GRUP MUNICIPAL ERC, FORMULADES AL PLE (R.E.2048)
5.3.- PREGUNTES PRESENTADES PER ESCRIT PEL GRUP MUNICIPAL PSC, FORMULADES AL PLE (R.E.2066)


Document

Ple ordinari de 30 de maig de 2013


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats