Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari de 27 de setembre de 2012

O R D R E D E L D I A

 

1.- PART RESOLUTÒRIA

1.1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26 DE JULIOL DE 2012.

1.2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL I COMPTE DE PATRIMONI DE L’EXERCICI 2011

1.3.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE NETEJA VIÀRIA , GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA DEL MUNICIPI, I EL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS QUE CONSTA DELS SERVEIS SEGÜENTS : RECOLLIDA DE FRACCIÓ ORGÀNICA, RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ RESTA, RECOLLIDA DE PAPER/CARTRÓ, VIDRE, ENVASOS, MOBLES/TRASTOS/ESTRIS, I SERVEI DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS CONTENIDORS DE CADA FRACCIÓ

1.4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, PER HABILITAR UNA ZONA DE PÀRQUING AL NÚCLI HISTÒRIC DE VACARISSES

1.5.- MOCIO PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I ERC, PER HISSAR L' ESTELADA A LA FAÇANA DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES

1.6.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I CIU DE VACARISSES PER DECLARAR VACARISSES TERRITORI CATALÀ LLIURE I INSTAR AL PARLAMENT DE CATALUNYA QUE DECLARI LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA.

2.- SOBREVINGUTS.

3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

3.1.-DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 23 I 30 DE JULIOL DE 2012, I 3, 10 I 17 DE SETEMBRE DE 2012.

3.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA

3.3.- DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

5.- PRECS I PREGUNTES.


Document

Ple ordinari de 27 de setembre de 2012


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats