Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari de 26 de gener de 2012

O R D R E D E L D I A

 

I.- PART RESOLUTÒRIA

 

1.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011.

2.-PROPOSTA DE L’ ALCALDIA D’ APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL I COMPTE DE PATRIMONI DE L’ EXERCICI 2010

3.-PROPOSTA DEL REGIDOR DE SERVEIS MUNICIPALS DE RATIFICACIÓ D’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL PER A QUÈ S’EXECUTI L’OPCIÓ DE PRÒRROGA DELS CONTRACTES DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS FORMALITZATS EN DATA 14 DE DESEMBRE DE 2009.

4.-MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, PER A L’ELABORACIÓ D’UN CENS D’HABITATGES BUITS.

5.-MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, PER A LA CREACIÓ D’UN SERVEI D’INTERMEDIACIÓ PER A CENTRALITZAR COMANDES DELS CIUTADANS

6.-MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA I CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER UNA POLÍTICA DE SEGUIMENT, ASSESSORAMENT I SUPORT AL DRET A L’HABITATGE FRONT ALS DESNONAMENTS.

7.-MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA ,PER DECLARAR VACARISSES MUNICIPI REPUBLICÀ

8.-POSAR EN CONEIXEMENT DEL PLE DE RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR.

2.-SOBREVINGUTS

3.-PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

 

1.-DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 21 i 28 DE NOVEMBRE DE 2011, 5, 12, 19 i 27 DE DESEMBRE DE 2011, i 2, 10 i 16 DE GENER DE 2012.

2.-DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA

3.-DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI I DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA

5.- PRECS I PREGUNTES.

 


Document

Ple ordinari de 26 de gener de 2012


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats