Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple extraordinari de 25 d'octubre de 2011

ASSUMPTES TRACTATS

 

1.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L'AJUNTAMENT DE VACARISSES.

 

2- PROPOSTA DE L'ALCALDIA D'ACORD PLENARI DE DESIGNACIÓ, PER SORTEIG PÚBLIC, DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LA CELEBRACIÓ D'ELECCIONS AL CONGRÉS DELS DIPUTATS I AL SENAT.

3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA REGULADORA DELS TERMINIS D’INGRÉS EN PERÍODE VOLUNTARI DELS INGRESSOS PER REBUT(PADRONS).

4.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIONS DE LA ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIO I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PUBLIC MUNICIPALS I DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS.

5.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDITS MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CREDIT I SUPLEMENTS DE CRÈDIT

6.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES CORRESPONENT AL PROJECTE COMPLEMENTARI Nº1 D’ESTABILITZACIÓ DEL FRONT DEL CAMÍ D’ACCÉS A LA URBANITZACIÓ DEL SECTOR RESIDENCIAL DE TORREBLANCA II (VACARISSES).

7.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’ENSENYAMENT D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, COMPLEMENTÀRIA DE LA CONCEDIDA MITJANÇANT RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA D’ENSENYAMENT DE 20 DE JULIOL DE 2011, PER LA QUAL S’ATORGUEN SUBVENCIONS A LES CORPORACIONS LOCALS TITULARS D’ESCOLES DE MÚSICA PER AL CURS 2010-2011.

 


Document

Ple extraordinari de 25 d'octubre de 2011


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats