Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari de 29 de setembre de2011

ASSUMPTES TRACTATS:

 

PART RESOLUTÒRIA

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 DE JULIOL DE 2011.

2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ A L’ASSOCIACIÓ XARXA CIUTATS I POBLES PER A LA SOSTENIBILITAT.

3.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA I RECURSOS HUMANS D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE CREACIÓ DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT DE VACARISSES

4.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 260/2011, PEL QUAL ES RESOL VOTAR ELS DOS AJUNTAMENTS PERQUÈ ENS REPRESENTIN AL CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA BARCELONA-PROVÍNCIA.

5.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE SOL•LICITUD DE CANVI DE DESTÍ DE SUBVENCIÓ DEL PUOSC, ANY 2011.

6.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE PRESENTAR AL•LEGACIONS A LA FORMULACIÓ DEL PUOSC, ANY 2012

7.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’ENSENYAMENT D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT RESOLUCIÓ DE LA CONSELLERA D’ENSENYAMENT DE 20 DE JULIOL DE 2011, PER LA QUAL S’ATORGUEN SUBVENCIONS A LES CORPORACIONS LOCALS TITULARS D’ESCOLES DE MÚSICA PER AL CURS 2010-2011.

8.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’ENSENYAMENT DE DONAR SUPORT A LA GENERALITAT PER DEFENSAR EL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A LES ESCOLES DE CATALUNYA

9.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE CULTURA DE DONAR SUPORT AL CORRELLENGUA 2011

10.- MOCIÓ PRESENTADA PER GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA, PER A LA CREACIÓ DE DIVERSOS CONSELLS MUNICIPALS

11.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, PER REBUTJAR LES RETALLADES DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.

12.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, PER A LA CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPEDÈNCIA.

2.- SOBREVINGUTS

3.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

3.1.-DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 25 DE JULIOL DE 2011, 5, 12 i 19 DE SETEMBRE DE 2011.

3.2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA

3.3.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI I DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

 

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA

5.- PRECS I PREGUNTES

 


Document

Ple ordinari de 29 de setembre de 2011


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats