Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari de 7 de juliol de 2011

ASSUMPTES TRACTATS:

 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNY DE 2011.

2.- PROPOSTA DE L’ ALCALDIA D’ ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE I DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

3.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES DE CARÀCTER PERMANENT I DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

4.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE CREACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

5.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL•LEGIATS COMPETÈNCIA DEL PLE I A D’ALTRES ENTITATS I ORGANISMES DE LES QUALS FORMA PART.

6.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 170/2011, DE 22 DE JUNY, SOBRE DETERMINACIÓ D’ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ, RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORCIÓ I ASSIGNACIONS ALS GRUPS POLÍTICS.

7.- DONAR COMPTE DEL CONTINGUT DEL DECRET DE L’ALCALDIA 165/2011, DE 22 DE JUNY, DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES.

8.- DONAR COMPTE DEL CONTINGUT DEL DECRET DE L’ALCALDIA 166/2011, DE 22 DE JUNY, D’ESTABLIMENT D’ÀREES I DELEGACIONS CONFERIDES ALS REGIDORS.

9.- DONAR COMPTE DEL CONTINGUT DEL DECRET DE L’ALCALDIA 167/2011, DE 22 DE JUNY, DE NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE.

10.- DONAR COMPTE DEL CONTINGUT DEL DECRET DE L’ALCALDIA 173/2011, DE 23 DE JUNY, DE DECLARACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS.

11.-DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 177/2011, DE 27 DE JUNY, DE MODIFICACIÓ DELS DECRETS 166/2011 I 170/2011.

 

 


Document

Ple ordinari de 7 de juliol de 2011


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats