Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Ajuntament Òrgans de govern Ple

Ple ordinari de 25 de febrer de 2010

ASSUMPTES TRACTATS:

 

I - PART RESOLUTÒRIA

 

1.- APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 DE GENER DE 2010.

2.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE CESSIÓ EN PRECARI DE L’ÚS DE BÉ PATRIMONIAL A L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS CAMÍ DE LA CREU

3.- PROPOSTA DEL REGIDOR D’URBANISME D'APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL CONNECTOR SUD ENTRE SANT LLORENÇ DEL MUNT I MONTSERRAT AL MUNICIPI DE VACARISSES.

4.- PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SANITAT DE RATIFICACIÓ DE DECRET DE SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ PER FACILITAR L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE 11.2 DEL TEXT DE REFÓS DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS.

5.- PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SANITAT I CONSUM D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE A VACARISSES.

6.- PROPOSTA DEL REGIDOR DE JOVENTUT D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL CASAL DE JOVES DE VACARISSES

7.- RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA DE LA PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ, EN SOLIDARITAT AMB EL POBLE HAITIÀ I PER DEMANAR LA CANCEL•LACIÓ DEL DEUTE EXTERN AMB L’ESTAT ESPANYOL

8.- PROPOSTA DE LA REGIDORA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ, EN SOLIDARITAT AMB EL POBLE HAITIÀ I PER DEMANAR LA CANCEL•LACIÓ DEL DEUTE EXTERN AMB L’ESTAT ESPANYOL.

 

II- SOBREVINGUTS

III.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ CORPORATIVA

1.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ELS DIES 18 i 25 DE GENER DE 2010, i 1 i 8 DE FEBRER DE 2010.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS DES DE LA CELEBRACIÓ DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.

3.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE PERSONAL FUNCIONARI I DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL.

 

4.- INFORMES PRESIDÈNCIA.

5.- PRECS I PREGUNTES

 

 


Document

Ple ordinari de 25 de febrer de 2010


  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats