Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Certificats Urbanístics

Descripció

Certificació acreditativa de les edificacions existents en sòl urbanitzable, data d'antiguitat i si van ser realitzades de conformitat amb l'ordenació urbanística aplicable, o respecte de les quals ja no procedeixi dictar mesures de restabliment de la legalitat urbanística que n'impliquin la demolició, a l’efecte de quedar incorporades al patrimoni del seu titular, que podrà inscriure la corresponent escriptura pública de declaració d’obra nova, si s’escau.

Preu

Segons les Ordenances Fiscals de 2013, el preu és de 38,13€.


La informació per escrit es facilitarà en el termini d’un mes, a comptar des de la presentació de la documentació sol·licitada.


Per internet

Enllaç extern

https://seu-e.cat/ca/web/vacarisses/tramits-i-gestions


Presencial

Observacions

S'ha de sol·licitar al Registre general de l'Ajuntament per escrit, amb l'imprès oficial corresponent, subscrit per l'interessat o per la persona que el representi.
En el moment d'aquesta sol·licitud, caldrà abonar a l'Ajuntament la pertinent taxa legalment establerta.


Documentació que cal aportar

  • Instància tipus
  • Rebut de l’últim exercici d’I.B.I.
  • Document que acrediti haver obtingut la corresponent llicència d’obres


AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats