Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Sol·licitud de benefici fiscal sobre l’IBI

Descripció

Aquells habitatges que disposin d’un sistema d’energia solar per a l’autocosum (no ACS) poden accedir a una bonificació del 50% de l’IBI durant 5 anys. 


Normativa

Regulat a l’article 5.5 de l’Ordenança Fiscal número 1 sobre l’Impost de Béns Immobles.


Per internet

Enllaç extern

https://bit.ly/3GY8Urc


Presencial

Documentació que cal aportar

Per tramitar aquesta bonificació, s’ha de presentar instància genèrica a l’Ajuntament amb el model corresponent, adjuntant la documentació següent:

  • Model de sol·licitud de benefici fiscal sobre IBI
  • Fotocòpia del DNI del subjecte passiu
  • Fotocòpia del rebut de l’IBI
  • Dades bancàries del titular, per si la concessió de la bonificació comporta el reconeixement del dret a la devolució
  • Acreditació de legalització de la instal·lació a la Generalitat de Catalunya
  • 12 últims rebuts del subministrament elèctric de l’habitatge o bé certificat emès per un tècnic competent que acrediti que la instal·lació assoleix el 30% del consum anual
  • Còpia comunicació prèvia obres o llicència d’obres
  • Dades memòria tècnica que justifiquin un mínim del 30% de consum anual
  • Final d’obra emès per l’empresa instal·ladoraDocumentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats