Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Consulta prèvia de classificació de l'activitat

Descripció

És el procediment administratiu a través del qual les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, poden adreçar-se a l’ajuntament per realitzar la consulta sobre la classificació d’aquesta i per tant de la tramitació administrativa municipal que li és d’aplicació. La descripció aportada de l’activitat a desenvolupar ha d’esser el més amplia possible per tal de poder classificar-la correctament.


El pot fer

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.


Termini

Prèviament a l’inici de l’activitat.


Obligacions econòmiques

El que estableixi l’ordenança fiscal.


Per internet

Enllaç extern

https://seu-e.cat/ca/web/vacarisses/tramits-i-gestions


Presencial

Documentació que cal aportar

  • Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat.
  • Dades més significatives que defineixin l’activitat o activitats que es pretenen realitzar  en un mateix centre o establiment.  Cal aportar avantprojecte, estudi previ o qualsevol documentació que defineixi suficientment l’activitat.


AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats