Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Empadronament

Descripció

El tràmit es pot fer de manera presencial amb cita prèvia a les oficines de l'Ajuntament, o de manera telemàtica a través d'e-Tram.


Presencial

Documentació que cal aportar

 • DNI/NIE, carnet de conduir o passaport vigent.
 • Escriptures de la finca a nom de la persona interessada (en cas de ser una finca d’obra nova, ha de tenir el final d’obra o la cèdula d’habitabilitat).
 • Contracte de lloguer a nom de la persona interessada.

En cas de no ser propietari/a o arrendatari/a de la finca:

 • DNI/NIE, carnet de conduir o passaport vigent.
 • Autorització signada pel propietari/a o arrendatari/a de la finca i còpia del seu DNI o documentació personal vigent.

En cas que la persona empadronada no pugui venir a les oficines de l’Ajuntament:

 • Qui vingui a empadronar la persona interessada haurà de portar la documentació vigent d’ambdós i una autorització signada per la persona interessada conforme autoritza a empadronar-la en nom seu.
 • Documentació de la finca (en els anteriors punts de referència).

En cas de ser un nadó:

 • Haurà de venir el pare o la mare (o tutor legal) amb el seu DNI/NIE.
 • Llibre de família on ja consti inscrit el nadó.
 • Si no vingués el pare o la mare del nadó, la persona encarregada d’empadronar-lo haurà de portar la seva documentació vigent i autorització paterna o materna per poder realitzar aquest empadronament, juntament amb la seva documentació.

En cas d’empadronar un menor al nucli familiar:

 • Ha de venir el pare o la mare (o tutor legal) amb la seva documentació vigent.
 • Llibre de família.

En cas d’empadronar un menor fora del nucli familiar:

 • Si el menor es treu del nucli familiar per ser empadronat a una altra finca amb només un dels pares, qui es quedi a l’esmentat nucli haurà d’autoritzar l’altra persona a fer-ho; així doncs, el pare o la mare que vingui a empadronar un menor amb ell haurà d’aportar, a més de tota la documentació esmentada anteriorment, una autorització escrita i signada (juntament amb la documentació original vigent de l’altre pare o mare), on es manifesti conforme amb aquest canvi de domicili. Si és un cas de separació/divorci i un dels pares té la custòdia íntegra del menor, no caldrà aquesta autorització.
 • Si aquest menor s’empadrona en una finca on no està empadronat cap dels seus pares (o tutor legal), aquests hauran de signar una autorització per poder realitzar aquest empadronament.


AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats