Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Sol·licitud de subvencions per a l'adquisició de llibres de text, material didàctic (...)

Descripció

Sol·licitud de subvencions per a l’adquisició de llibres de text, material didàctic complementari i informàtic.


Per internet

Enllaç extern

https://seu-e.cat/ca/web/vacarisses/tramits-i-gestions


Presencial

On es fa

A l’àrea de Serveis a les Persones (C/ Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses | de dilluns a divendres, de les 9 a les 14 h, i els dilluns i dimecres, també de les 16 a les 18 h).


Documentació que cal aportar

Caldrà presentar instància a l’Ajuntament, sol·licitant la subvenció, acompanyada de la documentació corresponent.

 

La documentació que cal presentar acompanyada de la sol·licitud és la següent:

  • Sol·licitud degudament emplenada (podeu obtenir-la a la pàgina web de l’Ajuntament o bé sol·licitar-la al departament de Serveis a les Persones.
  • Original i fotocòpia del DI de la persona sol·licitant.
  • Declaració de la renda del darrer any o certificat d’imputacions de l’Agència Tributaria corresponent al darrer exercici fiscal liquidat si no s’estava obligat a declarar. En el cas que algun dels tutors no disposi de DI o NIE (només tingui passaport), caldrà presentar la declaració de la renda del país d’origen, acompanyada de la traducció jurada corresponent.
  • En el cas de pensionistes : full anual de la pensió.
  • En el cas de divorci o separació: sentència de separació amb conveni regulador del règim econòmic, si s’escau (en cas d’impagament, la denúncia corresponent).
  • En el cas d’altres tipus d’ingressos: documentació acreditativa.
  • Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (si s’escau).
  • En el cas de ser alumnat de l’escola Font de l’Orpina, caldrà presentar la graella que facilita el centre amb el recull de materials segons el curs escolar i especificar els materials sol·licitats i/o comprats.
  • Justificant de compra del material: en el cas de fer l’ingrés directament al centre, rebut bancari amb la conformitat de pagament on aparegui com a concepte: llibres de text, material didàctic o informàtic i el nom del centre escolar. En el cas de fer la compra directament, factura detallada a nom del sol·licitant (no s’acceptaran comprovants de targetes de crèdit, ni factures sense detallar o tiquets de compra).
  • Certificat d’escolaritat o autorització signada per a la consulta de l’escolaritat al centre.


AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats