Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Sol·licitud de plànols d'alineacions i rasants

Descripció

A les obres on la finalitat és la construcció de la tanca que confina amb el carrer, l'administrat pot demanar un plànol on s'especifiqui l'alineació que ha de tenir dita tanca i la rasant del carrer.

Aquesta documentació s'oferirà sempre que existeixi un projecte d'urbanització del sector.

Preu

  • En suport informàtic (pdf): 7,49 € per cada tramesa per e-mail o CD, per cada MB sense comprimir i com a mínim.
  • En paper: 3,75 € (A4, consultar altres mides)


Per internet

Observacions

Prèviament a la sol·licitud, s'hauria de fer l'ingrés de la taxa corresponent al format desitjat, a la Caixa de Catalunya (Compte: 2013.0299.55.0200077264), en concepte de pagament del plànol d'emplaçament, i enviar el comprovant de la transferència, juntament amb el formulari adjuntat, a l'adreça de correu electrònic tecnics@vacarisses.diba.es.


Enllaç extern

https://seu-e.cat/ca/web/vacarisses/tramits-i-gestions


Per telèfon

Telèfon

93 835 90 02


Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de les 10 a les 13 h.


Presencial

Documentació que cal aportar

Instància tipus


Dades: referència cadastral, adreça de la parcel·la i nom del propietari.


AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats