Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Llicència per a la col·locació de grues o aparells elevadors per a la construcció

Descripció

Autoritzar la instal·lació d’una grua o aparells elevadors per a la construcció.

Preu

152,71 €, taxa legalment establerta a les Ordenances Fiscals de 2013.

Duració

1 any, amb possibilitat de pròrroga.

Observacions

Sempre que sigui possible, la grua s’ha d'instal·lar en terrenys privats.

Si s’hagués d'instal·lar en terrenys públics, caldrà indicar també l’espai màxim que ocupi la base de recolzament i les mesures correctores previstes per a la seguretat vial.


Per internet

Enllaç extern

https://bit.ly/3GY8Urc


Presencial

Observacions

S'ha de sol·licitar al Registre general de l'Ajuntament per escrit, amb l'imprès oficial corresponent, subscrit per l'interessat o per la persona que el representi.
En el moment d'aquesta sol·licitud, caldrà abonar a l'Ajuntament les pertinents taxes legalment establertes.


Documentació que cal aportar

 • Instància oficial de l’Ajuntament
 • Plànol de situació a escala 1:5000 amb expressió de:
  • La superfície que ocuparà la base de la grua
  • L’exacte emplaçament previst en relació a la mateixa obra al servei de la qual s’instal·la i respecte de les finques o edificacions veïnes i de la via pública
  • Indicació de la seva alçada màxima
  • Indicació de la posició del contrapès i de les àrees de recorregut de l'escombrat de la ploma i del carro del qual es penjarà el ganxo
  • Indicació de l'alçada de les edificacions i instal·lacions existents en la zona de l'escombrat
  • Indicació de les característiques de la base de suport de la grua
 • Certificació de l'empresa instal·ladora, subscrita per un tècnic competent, acreditativa del perfecte estat dels elements de la grua a instal·lar i d'assumir la responsabilitat de la instal·lació fins a deixar-la en perfectes condicions de funcionament. En l'esmentada certificació, s'hi hauran de fer constar les càrregues màximes en les posicions més desfavorables que puguin ser transportades per la grua en els diferents supòsits d'utilització que es prevegin
 • Document visat pel corresponent Col·legi Professional i expedit per un tècnic competent, acreditatiu que aquest assumeix el control del correcte funcionament i la seguretat de la grua mentre aquesta romangui a l’obra
 • Pòlissa d’assegurança actualitzada, amb cobertura de la responsabilitat civil que pugui produir el funcionament de la grua que resti a l'obra, amb un capital mínim assegurat per valor de 296.937,00€

 


AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats