Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Llicència d'obres d'enderroc

Descripció

Preu

Les taxes a liquidar en un projecte d'enderroc a l'any 2013 (percentatges aplicables sobre el Pressupost de Referència de l'enderroc) són:

  • 3,9% en concepte d'impost
  • 1,2% en concepte de taxa (quantitat resultant que s'ha de liquidar en el moment de registrar d'entrada la llicència en qüestió)
  • 0,6% en concepte de fiança d’obres (quantitat retornable a la finalització de l'enderroc, aportant el certificat de final d'obra emès pels tècnics)
  • 15,21 € en concepte de placa d'obres
  • Fiança de runes i terres, quantitat resultant de multiplicar les tones que resulten del projecte d'obres per una quantitat fixa (3,01 € en el cas de les terres i 6,01 € en el cas de les runes)

Duració

1 any, amb possibilitat de pròrroga.


Presencial

Observacions

S'ha de sol·licitar al Registre general de l'Ajuntament per escrit, amb l'imprès oficial corresponent, subscrit per l'interessat o per la persona que el representi.
En el moment d'aquesta sol·licitud, caldrà abonar a l'Ajuntament la pertinent taxa legalment establerta.


Documentació que cal aportar

El Projecte Tècnic l'han de formar, com a mínim, els següents documents:

  • Compromís formal i escrit del promotor de les obres de deixar en condicions de tractament de façanes les parets mitgeres que quedin al descobert a causa de l’enderroc, com també del tractament del solar, si fos procedent
  • Justificació que el sol·licitant i/o el seu constructor disposa de pòlissa d’assegurança en cobertura de la responsabilitat civil que es generi per l’execució de l’obra, amb un capital mínim assegurat per valor de 296.937,00€
  • Justificació dels costos previstos de gestió dels residus generats per l’enderroc
  • Instància tipus


AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats