Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Llicència de parcel·lació

Descripció

Llicència que autoritza la divisió d'una parcel·la existent, un cop comprovat que compleix la normativa vigent.

Preu

  • 114,53 € pel Certificat
  • 49,59 € per cada parcel·la resultant

Observacions

Una vegada s'emeti el certificat que autoritzi la parcel·lació, mitjançant un model 902, s'haura de donar d'alta la/les parcel·la/es resultants al cadastre, per tal que es contempli al padró de l'any següent.

 


Presencial

Observacions

S'ha de sol·licitar al Registre general de l'Ajuntament per escrit, amb l'imprès oficial corresponent, subscrit per l'interessat o per la persona que el representi.
En el moment d'aquesta sol·licitud, caldrà abonar a l'Ajuntament les pertinents taxes legalment establertes.


Documentació que cal aportar

  • Instància oficial de l’Ajuntament
  • Escriptures de la parcel·la que s'intenta segregar
  • Documentació tècnica per duplicat, la qual ha de contenir les dades necessàries perquè, en examinar-les, es pugui comprovar si la parcel·lació per a la qual se sol·licita la llicència s'ajusta a la normativa urbanística vigent (veure l'Art.61 de l'Ordenança Urbanística)Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats