Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Llicència de parcel·lació

Descripció

Llicència que autoritza la divisió d'una parcel·la existent, un cop comprovat que compleix la normativa vigent.

Preu

  • 114,53 € pel Certificat
  • 49,59 € per cada parcel·la resultant

Observacions

Una vegada s'emeti el certificat que autoritzi la parcel·lació, mitjançant un model 902, s'haura de donar d'alta la/les parcel·la/es resultants al cadastre, per tal que es contempli al padró de l'any següent.

 


Per internet

Enllaç extern

https://seu-e.cat/ca/web/vacarisses/tramits-i-gestions


Presencial

Observacions

S'ha de sol·licitar al Registre general de l'Ajuntament per escrit, amb l'imprès oficial corresponent, subscrit per l'interessat o per la persona que el representi.
En el moment d'aquesta sol·licitud, caldrà abonar a l'Ajuntament les pertinents taxes legalment establertes.


Documentació que cal aportar

  • Instància oficial de l’Ajuntament
  • Escriptures de la parcel·la que s'intenta segregar
  • Documentació tècnica per duplicat, la qual ha de contenir les dades necessàries perquè, en examinar-les, es pugui comprovar si la parcel·lació per a la qual se sol·licita la llicència s'ajusta a la normativa urbanística vigent (veure l'Art.61 de l'Ordenança Urbanística)Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats