Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tràmits

Informes tècnics

Descripció

Abans de sol·licitar llicència municipal d’obres o activitats, es podrà sol·licitar la informació necessària per a la redacció dels expedients tècnics, per tal d’aclarir dubtes sobre l’aplicació i interpretació de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació i d’aquestes Ordenances.

Preu

Segons les Ordenances Fiscals de 2013, el preu és de 38,13 €.


Per internet

Enllaç extern

https://seu-e.cat/ca/web/vacarisses/tramits-i-gestions


Presencial

Observacions

S'ha de sol·licitar al Registre general de l'Ajuntament per escrit, amb l'imprès oficial corresponent, subscrit per l'interessat o per la persona que el representi.
En el moment d'aquesta sol·licitud, caldrà abonar a l'Ajuntament la pertinent taxa legalment establerta.


Documentació que cal aportar

  • Instància tipus
  • Dades especifiques del solar o finca en qüestió
  • Plànol d'emplaçament o de situació DIN A4, a escala 1:1000 o 1:500


AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats