Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Comunicació Informació d'interès

Subvencions per a llibres de text i material didàctic

16 de juny de 2023


Objecte de la convocatòria
Regular les subvencions per a l’adquisició de llibres de text, material didàctic complementari i informàtic destinades a l’alumnat resident a Vacarisses que estigui empadronat al municipi i que cursi estudis d’educació infantil (2n cicle), primària o educació secundària obligatòria a centres escolars públics del municipi durant el curs 2023-2024. S’entén per llibres de text, material didàctic complementari i informàtic el següent:

1.1. Llibres de text: aquell material imprès o digital que determina el centre, de caràcter durador, amb una funció bàsica pel desenvolupament del currículum.
1.2. Material didàctic complementari: aquell material imprès o no, que determina el centre, amb una funció complementaria pel desenvolupament del currículum com ara diccionaris, lectures, quaderns, atles, material fungible, etc.
1.3. Material informàtic: aquell material que determina el centre i és necessari per participar en el programa de llibres de text en format digital del Departament d’Educació.

 

Sol·licitud de bestretes
Les famílies beneficiàries de la subvenció, amb una renda per càpita familiar de fins a 9.000€, que no puguin assumir la compra dels llibres o material, podran sol·licitar una bestreta a la regidoria d’Educació.
La sol·licitud de bestreta es farà a l’OAC de l’Ajuntament de Vacarisses, mitjançant instància d’acord amb el model normalitzat, abans del 17 de juliol de 2023.


Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds de subvencions i tota la documentació requerida s’hauran de presentar entre el 18 de setembre i el 18 d’octubre de 2023, ambdós inclosos.  • Llibre

Documentació adjunta

  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats