Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Comunicació Informació d'interès

Les inscripcions per als casals d'estiu, del 10 al 21 de maig

6 de maig de 2021


Les inscripcions als casals d'estiu dirigits a infants i joves de P3 a 4t d'ESO es podran dur a terme entre el 10 de maig i el 21 de maig.

 

Les inscripcions s'hauran de tramitar de manera telemàtica, però s'habilitarà una atenció telefònica. En cas de tenir dubtes o dificultats en la presentació de la inscripció, poseu-vos en contacte amb l'Ajuntament (93 835 90 02, ext.102) de dilluns a divendres de 9 a 14 h i tardes de dilluns i dimecres de 16 a 18 h.

 

Instruccions per a la inscripció als Casals d’estiu, Casals de setembre i Pack Jove Intensiu


1. Ompliu el formulari en línia.

En el mateix formulari tindreu l’opció de seleccionar l’activitat a la qual vulgueu inscriure el vostre fill o filla: casals d’estiu, casals de setembre i pack jove intensiu. Cal omplir un formulari per cada fill o filla que es vulgui inscriure.

 

2. Prepareu tota la documentació que cal adjuntar al formulari i deseu-la al dispositiu amb què feu la inscripció (ordinador, mòbil, etc.):

- Document d’identitat de la mare, pare o persona tutora
- Quadre de vacunes del/la menor actualitzat
- Targeta sanitària del/la menor
- Llibre de família
- El títol acreditatiu de família nombrosa i/o monoparental, si s’escau
- Altres documents, en cas que sigui necessari
Si heu presentat anteriorment aquesta documentació a l’Ajuntament de Vacarisses i continua vigent podeu marcar l’opció corresponent i no caldrà tornar-la a presentar.

 

3. Al final del formulari en línia, trobareu un espai per la signatura, cal que totes les persones progenitores o tutories de l’alumne el signin. Podeu signar-lo encara que no disposeu de signatura electrònica.

 

4. Una vegada omplert el formulari, obtindreu un arxiu en format pdf que cal descarregar i desar (en rebreu una còpia al vostre correu electrònic). També obtindreu l’enllaç per fer la instància telemàtica.

 

5. Ompliu la instància telemàtica, adjuntant el formulari d’inscripció que us heu descarregat. Per fer la instància telemàtica, cal que una de les dues persones progenitores o tutores tinguin un certificat digital vigent, en cas de no tenir-lo, podeu fer-vos l’idCAT mòbil en el moment de fer la instància.

 

6. Un cop feta la instància, rebreu un correu de confirmació que us assegurarà heu realitzat correctament el tràmit.

 

7. L’Ajuntament de Vacarisses un cop revisada la documentació, confirmarà la vostra inscripció per correu electrònic indicant l’import del servei que heu contractat. No serà fins aquest moment que tindreu confirmada la plaça.

 

Normes d'inscripció:

 

• No s’acceptarà cap inscripció sense la documentació requerida.
• Places limitades. Si se superen les places oferides, es prioritzaran les sol·licituds d’infants i joves empadronats a Vacarisses, entre els quals es procedirà a fer un sorteig, si és necessari.
• Per dur a terme les diferents activitats serà necessari un mínim de 15 inscripcions per a cada setmana oferida i servei. En el cas del servei de matiners, caldrà un mínim de 10 inscripcions per setmana.
• En el cas dels Casals de setembre, serà necessari un mínim de 10 inscripcions per a cada setmana i servei.
• Qualsevol canvi o anul·lació que es faci durant els últims quinze dies abans d’iniciar l’activitat (setmana contractada) suposarà la no devolució dels diners pagats (exceptuant raons mèdiques que
impossibilitin la participació en les activitats o altres causes considerades extraordinàries com mort, malaltia greu d’un familiar o bé acomiadament o suspensió del contracte laboral d’un dels tutors legals de l’infant o jove). En tot cas, caldrà justificar-ho documentalment. En cap cas, es retornaran els diners pagats si la setmana ja està iniciada en el moment de comunicar la baixa. Els canvis o anul·lacions s’hauran de comunicar mitjançant instància a l’Ajuntament de forma presencial o telemàtica. En el cas
dels Casals de setembre, qualsevol canvi o anul·lació s’haurà de comunicar com a data màxima el 28 de juliol. Passada aquesta data, no es tornaran els diners pagats.
• Data de cobrament de rebuts: primera setmana d’agost (pagament únic o primer pagament fraccionat, 40% de l’import) i primera setmana d’octubre (segon pagament fraccionat, 60% de l’import).
• En cas de no sortir en primera opció el centre seleccionat com a tal, la persona quedarà automàticament inscrita a la 2a opció. Si no ha especificat la 2a opció, la inscripció quedarà anul·lada.
• L’organització es reserva el dret de modificar qualsevol activitat del programa, si es considera convenient.

 

   • banner casalestiu21 (1).jpg

Documentació adjunta

  • Icone facebook
  • Icone email
  • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats