Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Comunicació Informació d'interès

Microcrèdits retornables

27 d'octubre de 2020


Amb una dotació pressupostària de 52.600 euros.

 

PERSONES BENEFICIÀRIES

Microempreses i persones treballadores autònomes amb seu social al municipi de Vacarisses que hagin vist afectada la seva activitat com a conseqüència de les mesures adoptades per evitar la propagació de la Covid-19.

 

CONCEPTES SUBVENCIONABLES

Cobrir despeses de les quals en depengui la supervivència del negoci, com poden ser el lloguer del local, nòmines, despeses de subministraments...

 

QUANTIA

Els ajuts reintegrables poden arribar fins a un límit màxim de 3.000 euros.

 

DOCUMENTACIÓ

 • Declaració responsable (annex I)
 • Fotocòpia DNI, passaport o NIE de la persona sol·licitant
 • Full de domiciliació bancària
 • En cas de ser microempresa: còpia de l’escriptura de constitució i còpia dels estatuts de l’empresa
 • En cas de ser persona treballadora autònoma: còpia de l’alta al RETA i còpia del rebut de les 3 darreres quotes d’autònoms
 • Declaració jurada (annex II)

 

CONDICIONS

 • Tipus d'interès: 0%
 • Carència: no es contempla
 • Termini màxim de devolució: 4 anys
 • Amortització: quotes mensuals

PRESENTACIÓ

Les sol·licituds de microcrèdits i tota la documentació requerida es poden presentar a partir del 27 d’octubre de 2020 i fins al 9 de desembre de 2020. La documentació s’haurà de presentar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Vacarisses.

 

CONCESSIÓ

Concessió directa amb concurrència, per ordre cronològic de presentació de sol·licituds i fins a exhaurir el crèdit disponible. La concessió es resoldrà abans de 15 dies. • Microcrèdits retornables

Documentació adjunta

 • Icone facebook
 • Icone email
 • Icone impressora
AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats