Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Aprovació Plec clàusules administratives particulars i Plec prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte del SERVEI D’ANALÍTIQUES INCLOSES AL PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT DE L’AIGUA SUBMINISTRADA AL MUNICIPI DE VACARISSES

29 de maig de 2024


Per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vacarisses, reunida en sessió ordinària el dia 28 de maig de 2024, es va adoptar, entre d'altres, l'acord d'aprovació de l'expedient de contractació, i disposar l’obertura del procediment obert simplificat abreujat, no subjecte a regulació harmonitzada, d’adjudicació del contracte del SERVEI D’ANALÍTIQUES INCLOSES AL PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT DE L’AIGUA SUBMINISTRADA AL MUNICIPI DE VACARISSES.Documentació adjunta

Enllaços relacionats

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats