Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ A LA LLERA DEL TORRENT DE CAN VIVES

13 de maig de 2024


S’ha redactat la “MEMÒRIA DE L’ACTUACIÓ A LA LLERA DEL TORRENT DE CAN VIVES” elaborada per l’arquitecta municipal, en data 3 de maig de 2024, amb un pressupost d’execució per contracta de 35.924,13 € (pressupost d’execució material de 24.459,85 €, despeses generals de 3.179,78 €, benefici industrial de 1.467,59 €, pla de seguretat i salut de 582,14 € i l’IVA de 6.234,77 €), conté els elements legals necessaris exigits per l’article 35 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

 

Aprovat pel Decret núm. 17/2024 del Regidor d’acció climàtica, eficiència energètica i biodiversitat, del 9 de maig de 2024; es sotmet a les autoritzacions oportunes. Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats