Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Aprovació dels Plecs que han de regir el contracte del servei d'atenció psicològica al municipi de Vacarisses

30 d'abril de 2024


La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 22 d’abril de 2024, va incoar l’expedient de contractació del SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA AL MUNICIPI DE VACARISSES. El mateix òrgan, en sessió ordinària de data 30 d’abril de 2024, va aprovar el Plec de Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen la present licitació.

 

Contra l'anunci de licitació es podrà interposar els recursos indicats a l'apartat corresponent del mateix.Documentació adjunta

Enllaços relacionats

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats