Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Aprovació Plec clàusules administratives particulars i Plec prescripcions tècniques particulars que han de regir el contracte dels serveis de recollida i acollida, d’animals de companyia, extraviats i abandonats en el terme municipal de Vacarisses.

27 de febrer de 2024


La Junta de Govern Local de data 26de febrer de 2024, reunida en sessió ordinària, va aprovar el PCAP i el PPT, així com la Memòria Justificativa, que ha de regir el contracte dels serveis de recollida i acollida, d’animals de companyia, extraviats i abandonats en el terme municipal de Vacarisses (exp. 13/2024).

 

Contra l'anunci de licitació es podrà interposar els recursos indicats a l'apartat 8 del mateix.Documentació adjunta

Enllaços relacionats

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats