Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte tècnic de pèrgola metàl.lica d'accés a l'Institut de Vacarisses

26 de gener de 2023


Per Decret núm. 6/2023, de 26 de gener , de la regidora d’Educació, s’ha aprovat inicialment el PROJECTE TÈCNIC DE PÈRGOLA METÀL.LICA D’ACCÉS A L’INSTITUT DE VACARISSES,   elaborat  per l’arquitecte tècnic Santi Ortega Encuentra,  en data abril 2022,  amb un pressupost  d’execució per contracta de 34.714,35 euros, el qual es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions del present anunci al tauler d’edictes de la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència,  per atendre les reclamacions que es produïssin. Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.

L'anunci d'aprovació inicial fou publicat a la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de la Transparència en data 26.01.2023, pel període de 30 dies  hàbils, compresos entre el  dia 27 de gener de 2023  i el 9 de març de 2023,  sense que s’hagin presentat al·legacions, per la que cosa resta aprovat definitivament amb caràcter automàtic.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats