Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Convocatòria per a la elecció del/la Jutge/ssa de Pau Substitut de Vacarisses.

2 de desembre de 2022


Per Decret de l’Alcaldia núm. 386/2022, de 30 de novembe, s'ha resolt convocar públicament el procediment per a la elecció del Jutge/ssa de Pau Substitut de Vacarisses, aprovant les Bases que han de regir la convocatòria. 

Les persones interessades  que compleixin les condicions legals, podran presentar les sol.licituds a partir de la publicació de l’anunci de la convocatòria, al Tauler d’anuncis del Web municipal, a l’eTauler i al BOPB, i fins el dia 5 de gener de 2023.

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 14 de desembre de 2022 ha estat publicat l'anunci de la convocatòria.

 

El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 26 de gener de 2023, va acordar per unanimitat dels membres presents,  elegir la Sra. SILVIA MASCARELL VALLVERDÚ per al càrrec de Jutgessa de Pau Substituta del Jutjat de Pau de Vacarisses.

 

La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 7 de març de 2023 va acordar nomenar Jutgessa de Pau Substituta de Vacarisses, la senyora Sílvia Mascarell Vallverdú.

 

El nomenament fou publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 29 de març de 2023.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats