Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Procés de selecció agent de la Policia Local funcionari/ària de carrera: Inici termini presentació sol·licituds

30 de desembre de 2022


S’ha publicat la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat per la selecció, mitjançant concurs-oposició en torn lliure, d’una plaça d’agent de la Policia Local com a funcionari/ària de carrera dins l’escala d'administració especial, sotescala serveis especials.

 

El termini de presentació de sol·licituds per participar al procés de selecció comença el 31 de desembre de 2022 i durarà fins el 30 de gener de 2023, ambdós inclosos.

 

Presenteu la vostra instància preferentment en aquest lloc: https://www.vacarisses.cat/pl58/seu-electronica/tramits/id30/etram.htm, tot i així si l’heu de presentar presencialment haureu de demanar cita prèvia al telèfon 938 359 002, per correu electrònic a vacarisses@vacarisses.cat, o al canal de Telegram @ajvacarisses.

 

L’horari del Registre d’Entrades Municipal per presentar les vostres sol·licituds presencials és: de dilluns a divendres, de les 8.30 h. a les 14 h, i les tardes de dilluns i dimecres, de 16 h a 18 h, al carrer de Pau Casals, 17 de Vacarisses

 

Si voleu fer el pagament de la taxa pels drets d'examen (25,75€) mitjançant transferència bancària demaneu el número de compte trucant a aquest telèfon 938359002 o enviant un correu a l’adreça de sota. Haureu de presentar el comprovant de la transferència junt amb a la vostra sol·licitud.

 

Us recordem que d’acord amb l’article 7 de l’ordenança fiscal número 9 reguladora de la Taxa per expedició de documents i símbols municipals, si es trobeu en situació d’atur, i així ho acrediteu, restareu exempts de fer el pagament de la taxa pels drets d’examen.

 

A partir d’ara tota la informació del procés de selecció es comunicarà únicament mitjançant aquest web.

 

Als documents adjunts trobareu els detalls sobre el procés de selecció i l’imprès normalitzat per fer la vostra instància.

 

Podeu plantejar qualsevol dubte al correu castillaum@vacarisses.cat

 

Tots/totes aquells/elles aspirants que vàreu presentar la documentació a l’anterior convocatòria, no cal que la torneu a presentar

 

 

16/12/2022

 

Publicades les noves bases modificades que regiran el concurs-oposició al BOPB de data 16/12/2022 al BOPB. Podeu consultar-les aquí

 

28/11/2022

 

La Junta de Govern Local, en data 28/11/2022 ha acordat estimar el recurs de reposició interposat en data 22 de novembre de 2022 contra el punt h) de l’article 3. “Requisits dels/de les aspirants”, de les bases que regeixen la convocatòria per la provisió d’una plaça d’agent de la Policia Local com a funcionari/ària de carrera, aprovades per Junta de Govern Local de data 7 de novembre de 2022.

 

Per aquest motiu s'hauran d'aprovar unes noves bases i procedirem a fer una nova convocatòria un cop aprovades.

 

TOTES LES INSTÀNCIES PRESENTADES EN TEMPS I FORMA EN L'ACTUAL CONVOCATÒRIA SERAN VÀLIDES PER A LA SEGÜENT, NO HAVENT DE TORNAR A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ TOT/A AQUELL/A CANDIDAT/A QUE JA L'HAGI PRESENTAT O QUE HO FACI ABANS DEL 12 DE DESEMBRE.

 

08/11/2022

 

S’han aprovat les bases i la convocatòria per la selecció d’un/a agent de la Policia Local com a funcionari/ària de carrera.

 

El termini de presentació de sol·licituds per participar al procés de selecció va del 22 de novembre de 2022 i durarà fins el 12 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

 

Presenteu la vostra instancia preferentment en aquest lloc: https://www.vacarisses.cat/pl58/seu-electronica/tramits/id30/etram.htm, tot i així si l’heu de presentar presencialment haureu de demanar cita prèvia al telèfon 93 835 90 02, per correu electrònic a vacarisses@vacarisses.cat o al canal de Telegram @ajvacarisses.

 

L’horari del Registre d’entrades municipal per presentar les vostres sol·licituds és: de dilluns a divendres, de les 8.30 h. a les 14 h i les tardes de les tardes de dilluns i dimecres de 16 h a 18 h, carrer de Pau Casals, 17. 08233 Vacarisses

 

Si voleu fer el pagament de la taxa pels drets d'examen (25,75 euros) mitjançant transferència bancària demaneu el número de compte trucant a aquest telèfon 938359002 o enviant un correu a l’adreça de sota. Haureu de presentar el comprovant de la transferència junt amb a la vostra sol·licitud.

 

Us recordem que d’acord amb l’article 7 de l’ordenança fiscal número 9 reguladora de la Taxa per expedició de documents i símbols municipals, si es trobeu en situació d’atur, i així ho acrediteu, restareu exempts de fer el pagament de la taxa pels drets d’examen.

 

A partir d’ara tota la informació del procés de selecció es comunicarà únicament mitjançant aquest web.

 

Als documents adjunts trobareu els detalls sobre el procés de selecció i l’imprès normalitzat per fer la vostra instància.

 

Podeu plantejar qualsevol dubte al correu castillaum@vacarisses.catDocumentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats