Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Tècnic/a auxiliar d’informàtica: Inici del termini de presentació de sol·licituds

26 de maig de 2022


S’ha publicat l’anunci d’aprovació de la convocatòria per  proveir una borsa de treball de tècnics/ques auxiliars per adscriure al lloc de tècnic/a auxiliar informàtic., grup de classificació C1, escala d’administració general, subescala tècnica, classe auxiliar, categoria tècnica auxiliar, per tal de fer els nomenaments interins necessaris a l’empara de l’article 10 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre.

 

El termini per presentar les vostres sol·licituds per participar al procés de selecció s’inicia el 30 de maig de 2022 i finalitza el 28 de juny de 2022 (ambdós inclosos).

 

Preferentment presenteu la vostra instància en aquest lloc: https://www.vacarisses.cat/pl58/seu-electronica/tramits/id30/etram.htm, tot i així si l’heu de presentar presencialment haureu de demanar cita prèvia al telèfon 93 835 90 02, per correu electrònic a vacarisses@vacarisses.cat o al canal de Telegram @ajvacarisses.

 

L’horari del Registre d’entrades municipal per presentar les vostres sol·licituds és: de dilluns a divendres, de les 8.30 h. a les 14 h, carrer de Pau Casals, 17. 08233 Vacarisses, fins el 15 de juny de 2022 també us atendran les tardes de dilluns i dimecres de 16 h a 18 h.

 

Si voleu fer el pagament de la taxa pels drets d'examen (25,75 euros) mitjançant transferència bancària demaneu el número de compte trucant a aquest telèfon 938359002 o enviant un correu a l’adreça de sota. Haureu de presentar el comprovant de la transferència junt amb a la vostra sol·licitud.

 

Us recordem que d’acord amb l’article 7 de l’ordenança fiscal número 9 reguladora de la Taxa per expedició de documents i símbols municipals, si es trobeu en situació d’atur, i així ho acrediteu, restareu exempts de fer el pagament de la taxa pels drets d’examen.

 

A partir d’ara tota la informació del procés de selecció es comunicarà únicament mitjançant aquest web.

 

Als documents adjunts trobareu els detalls sobre el procés de selecció i l’imprès normalitzat per fer la vostra instància.

 

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats