Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte "Parcel.les i zones verdes de titularitat pública de la urbanització Torreblanca II"

7 de juliol de 2021


Per Decret núm. 19/2021, de 2 de juliol, del regidor de Medi Ambient i Responsabilitat amb l’Entorn s’ha aprovat inicialment el projecte PARCEL.LES I ZONES VERDES DE TITULARITAT PÚBLICA DE LA URBANITZACIÓ TORREBLANCA II ”, elaborat, en data juny de 2020, per l’enginyer Alexandre Fortuny Zafra,  encarregat per la Diputació de Barcelona, en atorgar un recurs tècnic de redacció de projecte de reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del sotabosc en les parcel.les públiques (codi recurs 18207) codi XGL 18/Y/260223, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb un Pressupost Primera Intervenció de 21.907,47 euros (IVA inclòs), i un Pressupost total de manteniment de 4.455,56 euros (IVA inclòs).

Es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions del present anunci al tauler d’anuncis de la pàgina Web de l’Ajuntament, a l’eTauler i al Portal de Transparència,  per atendre les reclamacions que es produïssin. Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats