Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Modificació dels Estatuts que regeixen el Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC)

1 de febrer de 2021


El Ple de l’Ajuntament de Vacarisses, reunit en sessió ordinària el dia 28 de gener de 2021,  va aprovar inicialment la modificació dels estatuts que regeixen el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, i en unitat d’acte aprovà inicialment el text refós dels estatuts del consorci.

 

El present acord es sotmet a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, als efectes de presentació d’al.legacions o reclamacions, a comptar des de l’endemà de l’última publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’eTauler i al Portal de la Transparència i al Tauler d’anuncis del Web municipal. De no presentar-se’n cap, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva amb caràcter automàtic, sense necessitat de nou acord.

 Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats