Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Concessió de subvenció directa de 1.000 € als sectors de la restauració i centres d'estètica del municipi de Vacarisses afectats per la crisi sanitària provocada per la Covid-19

18 de novembre de 2020


Per decret de la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Agrari i Indústria núm 9/2020 de data 17 de novembre de 2020, s'ha aprovat la concessió de les subvencions directes als sectors de la restauració i centres d'estètica del municipi de Vacarisses afectats per la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

 

Aquesta subvenció tindrà un import màxim individual de 1.000 euros.

 

Qui se'n podrà beneficiar? 

Pimes i persones treballadores autònomes, persona física, donades d’alta com a treballadores autònomes al Règim Especial de Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA), amb seu social a Vacarisses i que desenvolupin la seva activitat en el sector de la restauració i centres d’estètica obligats al tancament en base a la resolució SLT 2546/2020 , de 15 d’octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya i de les seves successives modificacions i pròrrogues.

 

Les empreses del sector de la restauració que facin menjar per emportar també són beneficiàries d’aquesta subvenció.

 

Les persones beneficiàries han de comptar amb local obert i domicili fiscal al municipi de Vacarisses.


Només podrà ser subvencionada una sol·licitud per empresa i activitat econòmica (sectors de restauració i centres d’estètica).

 

Presentació de sol·licituds

Les sol·licitus es podran presentar des del dia 19 de novembre de 2020 i en un termini màxim de 20 dies a partir de l'endemà que es publiqui aquesta resolució al taulell d'anuncis de l'Ajuntament, eTauler i BOPB  (us informarem de la data límit)

 

Documentació a presentar

La documentació que cal presentar és la següent:
DECLARACIÓ RESPONSABLE, segons model de l’annex I acompanyada de la següent documentació:

 

En el cas de ser una pime:
- Còpia de l’escriptura de constitució
- Còpia dels estatuts de l’empresa
- Fotocòpia del DNI, passaport o NIE de la persona sol·licitant
- Full de domiciliació bancària

 

En el cas d’una persona treballadora autònoma:
- Còpia de l’alta al RETA
- Fotocòpia del DNI, passaport o NIE de la persona sol·licitant
- Full de domiciliació bancària

 

La documentació s’haurà de presentar pels mitjans electrònics de l’eTram que trobareu a
https://www.vacarisses.cat/seu-electronica/tramits.htm

 

Qualsevol dubte o aclariment, truqueu al departament de Promoció Econòmica. al 93 835 90 02 (ext. 461).Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats