Mida

Ajuntament de Vacarisses
Inici
Seu electrònica Tauler d'anuncis

Projecte d’obres per a l’execució d’un mur de contenció de terres al pavelló poliesportiu de Vacarisses

2 de juliol de 2020


Per Decret de l’Alcaldia núm. 186/2020, de 2 de juliol, s'ha aprovat inicialment el “PROJECTE D’OBRES PER A L’EXECUCIÓ D’UN MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES, SITUAT AL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE VACARISSES”, elaborat per SUNO Enginyeria de Serveis Energètics, SCCLP, en data juny 2020,   amb un pressupost execució per contracta de 86.285,25 euros, el qual es sotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats des de l’endemà de l’última de les publicacions de l' anunci que en doni notícia a la pàgina Web municipal, a l’eTauler i al Portal de Transparència, per atendre les reclamacions que es produïssin. Si passat aquest període no s’haguessin presentat al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat, amb caràcter automàtic.

L' anunci de l'aprovació inicial ha estat publicat a la pàgina Web municipal i a l’eTauler el dia 2 de juliol de 2020, i al Portal de Transparència el dia 3 de juliol de 2020.

El termini d'informació pública finalitzarà el dia 14 d'agost de 2020.Documentació adjunta

AJUNTAMENT DE VACARISSES
Pau Casals, 17 - 08233 Vacarisses
Tel.: 93 835 90 02 - vacarisses@vacarisses.cat

Amb la col·laboració

Logo Diputació de Barcelona
© 2019 Tots els drets reservats